Skip to main content

27.09.2023 - 22,8% mindre CO2-udslip

Altaner i ultra højstyrkebeton vs. stålaltaner

Altaner i ultra højstyrkebeton vs. stålaltaner

Stigende krav om bæredygtighed

I en tid, hvor byggebranchen står over for stigende krav om bæredygtighed og miljøpåvirkning, bliver valget af byggematerialer og -løsninger mere kritisk end nogensinde før. Hos Hi-Con har vi altid prioriteret at levere innovative og skræddersyede løsninger til vores kunder samtidig med, at vi konstant stræber efter at minimere vores miljømæssige fodaftryk. Derfor er vi glade for at dele de seneste analyseresultater fra Brix & Kamp A/S, der fokuserer på miljøpåvirkningen af ​​altaner. Disse resultater har kun styrket vores tillid til vores altaner og motiveret os til fortsat at arbejde på bedre løsninger for fremtiden.

Analyseforklaring og forudsætninger

I analysen fra Brix & Kamp A/S blev to forskellige typer altaner med stålværn for et specifikt projekt sammenlignet - en Hi-Con altan i ultra højstyrkebeton og en stålaltan. Begge altantyper blev omhyggeligt vurderet ud fra en række faktorer, herunder vægt, materialer og byggeprocesser.

Begge altanvarianter har de samme dimensioner, nemlig en længde på 3,55 meter og en bredde på 1,9 meter, hvilket svarer til et samlet areal på 6,75 kvadratmeter. Begge altantyper er udstyret med værn på tre sider, som er fremstillet af stål.

Til variantstudiet er Hi-Con's EPD (Environmental Product Declaration) blevet brugt for fase A1-A3. For fase C3 og D er der blevet anvendt generiske værdier for betonelementer. Alle øvrige byggematerialer er også blevet vurderet med generiske værdier.

Analysen er blevet udført ved hjælp af LCAbyg 5.2.1.0 og omfatter beregning af den samlede CO₂-udledning over en periode på 50 år.

Du kan finde den fulde analysen fra Brix & Kamp A/S her

Analyseresultater og scenarieoverblik

Det første søjlediagrammet viser den samlede globale opvarmningspåvirkning (GWP) over 50 år for begge altantyper. Det fremgår tydeligt, at Hi-Con altaner har den laveste klimabelastning i forhold til GWP, idet Hi-Con altaner udleder 22,8% mindre CO₂ sammenlignet med stålaltaner.

 

Det andet søjlediagram viser faseopdelingen af de to variantstudier. For fase A1-A3 er belastningen næsten ens for begge altaner, hvilket understreger vigtigheden af bæredygtig byggepraksis. For B4 (udskiftning) og C3 (affaldshåndtering) er belastningen betydeligt højere for stålaltanerne, da træbrædder i stålaltanerne har en levetid på 30 år og derefter skal udskiftes og bortskaffes.

22,8% mindre CO2-belastning

Analysen og dens afgørende data efterlader ingen tvivl: Hi-Cons altaner har en markant mindre CO2-belastning sammenlignet med stålaltaner - hele 22,8% mindre CO2!

 

Disse resultater bør ses i sammenhæng med altanernes levetid. En Hi-Con altan har en forventet levetid på over 100 år, hvilket er mere end dobbelt så lang som levetiden for en typisk stålaltan, der ofte kun når mellem 50 og 70 år. Over disse 100+ år er der ikke behov for vedligeholdelse af betonen – udover almindelig rengøring. Denne langsigtede holdbarhed er afgørende at medtage, når vi vurderer fordelene ved altaner i ultra højstyrkebeton.

En mulighed for forandring

Historisk set har prisen ofte været den afgørende faktor, når beslutningstagere har valgt altantyper til deres byggeprojekter. Men i lyset af de seneste data åbnes der op for muligheden for at tænke anderledes.

 

Da prisen på altaner i ultra højstyrkebeton og stål ofte er sammenlignelig, er beslutningstagere i byggebranchen nødt til at vurdere ud over økonomien. De bør forstå vigtigheden af et langsigtet perspektiv og tage højde for den større sammenhæng. Teknologiske fremskridt og innovative materialer som ultra højstyrkebeton skaber en ny virkelighed, hvor prisen ikke bør være den eneste faktor. Fremtiden og ansvarlighed bør indtage en mere central rolle i beslutningsprocessen.

 

Læs mere om hvordan vi arbejder mod en bedre fremtid på vores bæredygtighedsside.

Vil du gerne have indsigt i, hvordan implementeringen af UHPC-altaner kan påvirke dit projekt?

UDFYLD FORMULAREN NEDENFOR OG VI KONTAKTER DIG

LÆS MERE OM ULTRA HØJSTYRKEBETON

FÅ ADGANG TIL VORES SENESTE PROJEKTER OG RESSOURCER - TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV I DAG!