Skip to main content

20.12.2023 - Miljøprodukterklæring for UHPC

Hi-Con lancerer ny EPD for altaner i ultra højstyrkebeton

Hi-Con lancerer ny EPD for altaner i ultra højstyrkebeton

Ny EPD for altaner

Hi-Con har netop fået verificeret en ny EPD (Environmental Product Declaration) for altaner fremstillet i ultra højstyrkebeton (UHPC). EPD’en er udarbejdet af Force Technology og er tilgængelig på EPD Danmarks hjemmeside – samt selvfølgelig på vores egen hjemmeside.

 

Den nye EPD afløser vores tidligere EPD, som vi fik udsendt i november, 2018. Den nye EPD adskiller sig lidt fra den ”gamle” EPD og indeholder opdaterede og mere relevante miljødata – fra råmaterialets udvinding til færdigproduktion. Inden vi kommer nærmere ind på det, vil vi lige kort adressere nogle af de grundlæggende spørgsmål, der kan dukke op.

 

 --> Du kan finde vores nye EPD her

Hvad er en EPD?

En EPD er en internationalt anerkendt miljødeklaration, der beskriver et produkts miljøpåvirkning gennem dets livscyklus, baseret på europæiske standarder. Det mest kendte udtryk for miljøpåvirkningen er angivet i kg CO2-ækvivalent, men den inkluderer også en bred vifte af andre miljøfaktorer. En EPD gælder i 5 år.

 

Hvad bruges en EPD til?

En EPD er en deklaration, der kan anvendes hvis de miljømæssige konsekvenser af at benytte forskellige produkter skal vurderes – fx i forbindelse med certificering af et byggeri. Med de klimakrav, der er indført i bygningsreglementet for større nybyggeri fra starten af 2023, er behovet for EPD’er øget kraftigt.

En EPD kan være produktspecifik eller det kan være en branche EPD, der er udarbejdet som et gennemsnit – fx for betonelementer. En produktspecifik EPD vil som regel give det mest præcise billede. Vores EPD er produktspecifik, da den er udarbejdet netop for altaner produceret hos Hi-Con.

 

Hvad er forskellen på LCA og EPD?

En EPD er udarbejdet på baggrund af en LCA-rapport (Life Cycle Analysis), der typisk er mere omfattende. En LCA er en vurdering af hele varens/byggeriets/materialets livscyklus fra udvinding til produktion, montage, anvendelse, bortskaffelse og eventuelt genbrug. En LCA-rapport beskriver modeller, dataindsamling og de overvejelser der ligger som baggrund for EPD’en, og kan indeholde fortrolige oplysninger, mens en EPD præsenterer disse data på en tilgængelig og standardiseret måde.

Fællesudsigten, Ørestad Syd.

Forskelligt grundlag, men stort set samme resultat

Den ”gamle” EPD fra 2018 blev udarbejdet på basis af data fra to store projekter, Fællesudsigten og Kongens Torv, der illustrerede to yderpunkter i de typiske projekter vi arbejder med, og de projekter blev brugt til at belyse alle faser i EPD’en. I den ”nye” EPD fra december, 2023 er data overvejende baseret på den samlede produktion for 2022. På trods af det ender vi op med stort set samme miljøbelastning for A1-A3, der dækker alt fra udvinding af råmaterialer, transport til Hi-Con, alt vedrørende produktion (el, gas, forme, affald osv.) til elementerne forlader fabrikken – det der også kaldes cradle-to-gate. For den ”gamle” var belastningen 1.063 kg CO2, eq mens belastningen i den nye EPD er 1.050 kg CO2, eq. Heraf udgør cementen 62%, så det er åbenlyst et af de områder vi kommer til at arbejde med fremadrettet for at reducere vores miljøbelastning. Det er som regel værdien for A1-A3, der anvendes i forbindelse med fx en DGNB-certificering af et byggeri

Kongens Torv, Odense.

En forskel i montagefasen

For A4 til A5 – der dækker transport til byggepladsen og montage (inkluderet beslag, stag osv.) – er der stor forskel på de to EPD’er. Den gamle – der var lavet som et gennemsnit af projekterne Fællesudsigten og Kongens Torv – gav en belastning på 254 kg CO2, eq, mens den nye er baseret på montage af et enkelt projekt, Ryhavevej, og giver en temmelig høj værdi på 750 kg CO2, eq. Det skyldes, at der er valgt et projekt med Hi-Cons konceptaltaner, og her er altanerne meget slanke, så der er ikke ret meget betonvolumen at fordele stålet og montagearbejdet på. I det her tilfælde udgør beslag og stålstag 263 kg per m3 UHPC.

 

Altanernes brugsfase og End-of-Life

EPD’en dækker også brugsfasen (B1-B7) samt End-of-Life (C1-C4) og endelig genbrug (D). I brugsfasen er der ikke tale om nogen belastning, da der ikke er brug for vedligehold (B2), reparationer (B3) eller nogen af de andre udbedrende foranstaltninger. Mht. bortskaffelse af altanerne havde vi den udfordring, at de første UHPC-altaner blev monteret i 1997, og med en forventning om minimum 100 års levetid, har vi ingen erfaringer med at tage altaner ned og enten genbruge dem eller bortskaffe dem. Vores altaner er typisk designet så de kan genanvendes – men det er ikke noget vi har gjort endnu, og det kunne derfor ikke medtages i EPD’en. Den er derfor baseret på nedknusning og genbrug som vejfyld. Vil vi have andre overvejelser medtaget i End-of-Life skal vi i gang med at lave forarbejdet, så det evt. kan medtages i næste EPD, der skal udarbejdes senest i 2028.

 

Ryhavevej, Aarhus.

Anvendelse af vores EPD i byggebranchen

EPD’en angiver miljøbelastningen for 1 m3, men for at det skal give mening når man sammenligner forskellige løsninger, vil vi typisk omregne værdierne til en funktionsenhed, som fx en m2 altan. Har vi eksempelvis en gennemsnitstykkelse på 90 mm for en af vore koncept-altaner (som vist på fig. 3) vil vi for A1-A3 belaste med 94,5 kg CO2, eq pr. m2. Når den belastning vurderes – fordelt over 50 år – i relation til de nye klimakrav til større nybyggeri, er det vigtigt at 25% af altanernes areal kan medregnes til bygningens areal, hvilket som regel betyder at altanen er neutral i forhold til klimakravet.

Vil du have indsigt i, hvordan implementeringen af UHPC-altaner kan påvirke dit projekt?

UDFYLD FORMULAREN NEDENFOR OG VI KONTAKTER DIG

LÆS MERE OM ULTRA HØJSTYRKEBETON

FÅ ADGANG TIL VORES SENESTE PROJEKTER OG RESSOURCER - TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV I DAG!