Skip to main content

Ultra højstyrkebeton

25% mindre CO2 belastende end almindelig beton

25% mindre CO2 belastende end almindelig beton

Beton er det mest anvendte byggemateriale i verden og dets indflydelse på miljøet er enorm. Men hvordan kan arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer indtænke betonløsninger i deres byggeprojekter og samtidig imødekomme kravet om de ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”, som verdens stats- og regeringsledere vedtog i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling i 2015?

Til de færrestes overraskelse har almindelig beton stor indflydelse på miljøet. Dette skyldes hovedsageligt betonens store indhold af cement, hvilket ligeledes gør sig gældende for CRC i2®, som er vores egen generation af betontypen Ultra Højstyrkebeton (UHPC). Denne beton indeholder betydeligt mere cement end almindelig beton – i hvert fald hvis vi sammenligner materialerne per kubikmeter. Sammenligningen på volumenbasis giver dog ikke mening, fordi almindelig beton og CRC i2® anvendes på vidt forskellige måder, når materialerne anvendes til at producere elementer. I stedet har vi taget en mere gængs metode i brug til sammenligningen af materialerne, hvor vi i stedet tager udgangspunkt i den effektive CO2 belastning målt pr. funktionsenhed: Hvor meget belaster altaner i CRC i2® egentlig miljøet per m2 altan i forhold til almindelig beton?   

 

Verdens første EPD på ultra højstyrkebeton 

Det er alene mængden af materiale, der ligger til grund for, at vores altaner udleder 25% mindre CO2 pr. kvadratmeter altan sammenlignet med almindelig beton. På grund af materialets ekstreme styrke og tæthed, anvender vi typisk 50% mindre materiale sammenlignet med tilsvarende elementer i almindelig beton, hvilket betyder, at vi kun anvender et meget lille dæklag på armeringen.

For omtrent to år siden tog vi skridtet ud i at få udarbejdet en Environmental Product Declaration (EPD), som gav os et detaljeret indblik i, hvor meget CO2 vi udleder pr. kubikmeter CRC i2® fra produktionen af et altanelement og indtil færdig montage. Disse resultater lød på en samlet belastning på 1320 kg C02 pr. kubikmeter fra produktion til montage og 1050 kg CO2 pr. kubikmeter indtil elementerne forlader fabrikken. Dette tal er ganske vist højere end belastningen på 720 kg CO2 pr. m3 for en tilsvarende konstruktionsbeton, men idet vi typisk anvender den halve mængde materiale pr m2 altan i forhold til almindelig beton, lyder den effektive CO2 belastning for CRC i2® på 525 kg CO2 – altså en besparelse på ca. 25% af miljøbelastningen per funktionsenhed indtil elementerne forlader fabrikken.

Den mindre materialemængde resulterer ligeledes i yderligere bæredygtige fordele såsom, mindre forbrug af råmaterialerne sand og grus, slankere elementer med lavere vægt, som kræver mindre beslag på bygningen, mindre kraner til montage samt færre lastbiler til at transportere elementerne fra fabrik til byggeplads. Derudover kan vi også nævne elementernes lange levetid på +100 år uden nogen form for konstruktiv vedligeholdelse, som en bæredygtig fordel.

 

Ultra højstyrkebeton i fremtidens bæredygtige byer og lokalsamfund

Kan byggeprojekternes parter så indtænke beton i deres fremtidige byggeri og samtidig imødekomme FN’s 11. verdensmål omkring ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”? Ifølge den nordjyske producent af altaner, trapper og facader, så er svaret JA og de understreger samtidig, at det handler om at vælge sine materialer med omhu og være opmærksom på at selv de mindste justeringer i produktion, transport og montage kan bidrage positivt til den bæredygtige udvikling.

Vil du vide mere om ultra højstyrkebeton og bæredygtighed, kan du hoppe ned i vores highlights og finde information, dokumentation og diverse blogindlæg om emnet.

Highlights

CRC i2® & bæredygtige egenskaber

  • Mindre CO2 belastning pr. m2 ift. alm. beton
  • 100+ års levetid 
  • Ingen strukturel vedligehold
  • Færre lastbiler til transport 
  • Slankere elementer 
  • 50% mindre materiale anvendt ift. alm. beton
  • Mindre fundament 
  • Mindre beslag 

Bæredygtige byggerier

Hi-Con har de seneste år leveret elementer til byggerier, som er blevet tildelt bæredygtighedscertificeringen DGNB. Heriblandt kan nævnes renoveringsprojektet Sorgenfrivang II, Nyggeriet Havnebryggen Castor samt Orienten på Aarhusgade i Københavns Nordhavn. 

Desuden er vi i gang med at producere elementer til det DGNB certificerede byggeprojekt Fortkaj, som er beliggende ved det det nye Kronløbsø projekt  

Dokumentation og blogposts

Vi har af flere omgange berørt emnet omkring Hi-Con og bæredygtighed på vores blog. Under downloads kan du finde artikler samt dokumentation omkring emnet. HVis du gerne vil læse vores bloginlæg omkring emnet, kan du følge linkene nedenfor: 

 

Bæredygtig beton?

Kontakt os hvis du vil vide mere omkring ultra højstyrkebeton

Kontakt