Skip to main content

Ultra højstyrkebeton

25% mindre CO2 belastende end almindelig beton

25% mindre CO2 belastende end almindelig beton

Beton er det mest anvendte byggemateriale i verden og dets indflydelse på miljøet er enorm. Men hvordan bidrager Hi-Con til en verden med fokus på bæredygtighed og hvor miljøbelastende er vores specielle materiale egentlig sammenlignet med almindelig beton? 

Til de færrestes overraskelse har beton stor indflydelse på miljøet. Dette skyldes hovedsageligt betonens store indhold af cement, hvilket ligeledes gør sig gældende for CRC i2®, som er vores egen generation af betontypen Ultra Højstyrkebeton (UHPC). Denne beton indeholder betydeligt mere cement end almindelig beton – i hvert fald hvis vi sammenligner materialerne per kubikmeter. Sammenligningen på volumenbasis giver dog ikke mening, fordi almindelig beton og CRC i2® anvendes på vidt forskellige måder, når der produceres elementer. I stedet har vi taget en mere gængs metode i brug til sammenligningen af materialerne, hvor vi i stedet tager udgangspunkt i den effektive CO2 belastning målt pr. funktionsenhed: Hvor meget belaster altaner i CRC i2® egentlig miljøet per m2 altan i forhold til almindelig beton?   

Miljøvaredeklaration - EPD

VERDENS FØRSTE EPD PÅ ULTRA HØJSTYRKEBETON

Det er alene mængden af materiale, der ligger til grund for, at vores altaner udleder 25% mindre COpr. kvadratmeter altan sammenlignet med almindelig beton. På grund af materialets ekstreme styrke og tæthed, anvender vi typisk 50% mindre materiale sammenlignet med tilsvarende elementer i almindelig beton, hvilket betyder, at vi anvender et meget lille dæklag på armeringen.

Download vores EPD

 

For omtrent to år siden tog vi skridtet ud i at få udarbejdet en Environmental Product Declaration (EPD), som gav os et detaljeret indblik i, hvor meget CO2 vi udleder pr. kubikmeter CRC i2® fra produktionen af et altanelement og indtil færdig montage. Disse resultater lød på en samlet belastning på 1320 kg C02 pr. kubikmeter fra produktion til montage og 1050 kg CO2 pr. kubikmeter indtil elementerne forlader fabrikken. Dette tal er ganske vist højere end belastningen på 720 kg CO2 pr. kubikmeter for en tilsvarende konstruktionsbeton, men idet vi typisk anvender den halve mængde materiale pr m2 altan i forhold til almindelig beton, lyder den effektive CO2 belastning for CRC i2® på 525 kg CO– altså en besparelse på ca. 25% af miljøbelastningen per funktionsenhed indtil elementerne forlader fabrikken.

Den mindre materialemængde resulterer ligeledes i yderligere bæredygtige fordele såsom; mindre forbrug af råmaterialerne sand og grus, slankere elementer med lavere vægt, som kræver mindre beslag på bygningen, mindre kraner til montage samt færre lastbiler til at transportere elementerne fra fabrik til byggeplads. Derudover kan vi også nævne elementernes lange levetid på +100 år uden nogen form for konstruktiv vedligeholdelse, som en bæredygtig fordel.

Vil du vide mere om ultra højstyrkebeton og bæredygtighed, kan du hoppe ned i vores highlights og finde information, dokumentation og diverse blogindlæg om emnet.

Highlights

CRC i2® & bæredygtige egenskaber

  • Mindre CO2 belastning pr. m2 ift. alm. beton
  • 100+ års levetid 
  • Ingen strukturel vedligehold
  • Færre lastbiler til transport 
  • Slankere elementer 
  • 50% mindre materiale anvendt ift. alm. beton
  • Mindre fundament 
  • Færre beslag 

Bæredygtige byggerier

Hi-Con har de seneste år leveret elementer til byggerier, som er blevet tildelt bæredygtighedscertificeringen DGNB. Heriblandt kan nævnes renoveringsprojektet Sorgenfrivang II, Nyggeriet Havnebryggen Castor samt Orienten på Aarhusgade i Københavns Nordhavn. 

Desuden er UHPC-elementer for nyligt færdigmonteret ved det DGNB certificerede byggeprojekt Fortkaj, som er beliggende ved det det nye Kronløbsø-projekt. 

Dokumentation og blogindlæg

Vi har af flere omgange berørt emnet omkring Hi-Con og bæredygtighed på vores blog. Under downloads kan du finde artikler samt dokumentation omkring emnet. HVis du gerne vil læse vores bloginlæg omkring emnet, kan du følge linkene nedenfor: 

 

(P)RECAST projektet - Nyt projekt skal muliggøre genbrug af hele betonelementer

Vores primære rolle i dette projekt, er at se på mulighederne for at samle hele, genbrugte betonelementer til nyt byggeri. 

Desuden ser vi på design-for-adskillelse for UHPC elementer, da de - med vores lange levetider - vil være bedre egnet til genbrug som hele elementer end som nedbrudt beton.

Projektet strækker sig over 2.5 år, og du kan læse meget mere om det her: 

(P)RECAST PROJEKTET 

Medlem af green building council

Vi lever op til krav og kriterier for 2022

Hi-Con er medlem af Green Building Council Denmark, som er byggeriets egen medlemsorganisation for DGNB-certificeret byggeri i Danmark. Vores dokumentation er derfor i tråd med de gældende krav på området

Bæredygtig beton?

Kontakt os hvis du vil vide mere omkring ultra højstyrkebeton

Kontakt