Skip to main content

Ultra højstyrkebeton og byggeri med omtanke

Vejen mod en mere bæredygtig fremtid

Vejen mod en mere bæredygtig fremtid

Fra ord til handling

Bæredygtighed er et begreb, der har fået stor betydning inden for byggebranchen og er kommet for at blive. I en tid med øget fokus på miljømæssige udfordringer og behovet for at skabe en mere bæredygtig fremtid, er det vigtigt at anerkende betydningen af bæredygtighed i byggeriet. Det er især vigtigt at sætte fokus på de materialer, der anvendes, deres holdbarhed og produktion.

Hos Hi-Con tager vi vores ansvar seriøst. Vi erkender, at byggebranchen står over for store udfordringer, og vi ønsker at bidrage til en bedre fremtid. Derfor har vi gennem de seneste år gjort betydelige anstrengelser for at minimere vores miljømæssige påvirkning. Og vores tilgang har været mere end blot at gøre det nødvendige - vi ønsker at være på forkant!

UHPC’ens miljømæssige fordele

De fleste er klar over, at beton har stor indflydelse på miljøet. Dette skyldes hovedsageligt betonens store indhold af cement, hvilket ligeledes gør sig gældende for CRC i2®, vores egen generation af betontypen ultra højstyrkebeton (UHPC). Men selvom UHPC ikke i sig selv kan kategoriseres som bæredygtigt, kan det fungere det som et bedre alternativ til traditionel beton og stål.

 

  • Vores konceptaltan udleder 22,8% mindre CO2 end en stålaltan.
  • Levetid på 100+ år.
  • Kræver ingen vedligeholdelse
  • Færre lastbiler til transport på grund af slankere elementer.
  • Mindre materialeforbrug sammenlignet med beton.
Hvorfor UHPC?

Reduktion af cement i vores UHPC

Vores høje cementindhold er langt den vigtigste faktor for vores miljøbelastning, og derfor har vi længe arbejdet med forskellige muligheder for at reducere cementmængden. Det første tiltag er en såkaldt CRC i3, der er en mørtel med større tilslag. Ved at tilføje større tilslag kan man reducere mængden af cement. Med denne sammensætning kan vi opnå en cementbesparelse på 30%, samtidig med at vi får bedre styrke og stivhed - og med en lille omkostning. Ulempen er, at den nuværende sammensætning resulterer i en noget dårligere bearbejdelighed, hvilket betyder, at denne type UHPC kun kan anvendes til en del af vores produktion (primært flade plader).

En anden tilgang til at reducere cementmængden er at erstatte cementen med en filler af samme størrelse. Der er foretaget indledende forsøg med en kalkfiller og marmormel. Ved at erstatte 30% af cementen ser vi ingen reduktion i styrke.

Selvom øget bæredygtighed har høj prioritet, er det vigtigt, at vi ikke går på kompromis med de egenskaber, der er dokumenteret i eksempelvis vores ETA og langtidsholdbarhed.

Videre initiativer

Vores initiativer

Vi har iværksat flere initiativer for at reducere CO2-udledninger og vores miljømæssige påvirkning. Dette inkluderer registrering og analyse af vores emissioner, udviklingen af en Miljøvaredeklaration (EPD) og implementeringen af et grønt regnskabssystem. Ved at integrere dette i vores drifts- og beslutningsprocesser er vi bedre stillet til kontinuerligt at optimere vores bæredygtige strategi og tage ansvar for vores miljømæssige indvirkning.

Miljødeklaration (EPD) for UHPC-altaner

Som en del af vores bæredygtighedsstrategi har vi udarbejdet en Miljøvaredeklaration (EPD) for vores altaner. EPD'en er et dokument, der beskriver de miljømæssige egenskaber og påvirkninger af vores produkter gennem hele deres livscyklus. Denne proces involverer en omfattende Life Cycle Assessment (LCA), hvor vi vurderer miljøpåvirkningen fra råvareudvinding, produktion, distribution, brug og bortskaffelse af vores produkter.

 

Her kan du læse vores EPD

Fokus på et grønt regnskab

Et nyt EU-direktiv lægger op til, at større virksomheder aflægger grønt regnskab fra 2026, og flere virksomheder er allerede i gang. Selvom vi ikke er blandt de virksomheder, der er pålagt at aflægge grønt regnskab, har vi valgt at gøre det i overensstemmelse med vores ønske om at registrere alle vores belastninger og være gennemsigtige i vores arbejde.

 

Det grønne regnskab hjælper os også med at monitorere og rapportere vores miljøpræstationer og fremskridt i forhold til vores bæredygtighedsmål. Ved at have et nøje øje på vores miljøpåvirkning kan vi identificere områder, hvor vi kan gøre fremskridt og træffe målrettede foranstaltninger for at reducere vores negative indvirkning på miljøet.

Design for adskillelse og (P)Recast-projektet

Hos Hi-Con tror vi på, at design af elementer til adskillelse er en afgørende strategi for at skabe en mere bæredygtig fremtid. I dag er der en tendens til at designe bygninger med en forventet levetid på 50 år. Da vores elementer har en levetid på 100+ år, er det vigtigt for os, at vores elementer kan genanvendes eller genbruges, når bygningen ikke længere kan opfylde sit formål.

 

I de seneste år har vi i langt de fleste tilfælde arbejdet med altaner, der monteres på bygningen efter at resten af bygningen er færdiggjort. Dette betyder, at altanerne relativt nemt kan fjernes, hvis bygningen er udtjent. Ved at gøre vores betonelementer lette at adskille og genbruge kan vi minimere affaldsmængden og udnytte ressourcerne på en mere effektiv måde. Dette giver os mulighed for at være en aktiv deltager i den cirkulære økonomi og bidrage til en mere bæredygtig byggebranche.

 

Et eksempel på vores engagement i genbrug er vores deltagelse i det (P)Recast-projektet. Dette projekt fokuserer på at genbruge betonelementer fra nedrivningsprojekter og skabe nye anvendelsesmuligheder for disse materialer.

 

Læs mere om (P)Recast-projektet her:

(P)RECAST PROJEKTET

Vores engagement i DGNB-certificerede projekter

Hi-Con er medlem af Rådet for Bæredygtigt Byggeri og har leveret til mange projekter, der er blevet DGNB-certificeret. Vores altaner kan bidrage positivt til vurderingen på flere områder, som du kan læse mere om i linket nedenfor.

 

Gennem DGNB-certificerede projekter kan vi vise, hvordan brugen af UHPC kan have en positiv indvirkning på de miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter, der evalueres af DGNB.

 

Læs mere om vores medlemskab her:

Hi-Con er medlemmer af Rådet for Bæredygtigt Byggeri

Nye CO2 krav for byggebranchen

Fra den 1. januar 2023 trådte et meget specifikt krav i kraft vedrørende udledning i forbindelse med nybyggeri og større renoveringer - nemlig et krav om en udledning på under 12 kg CO2eq/m2/år over en levetid på 50 år. Dette krav er fra 2023 et såkaldt afgørende krav. Hvis det ikke opfyldes, vil byggeriet ikke blive gennemført. Kravet forventes at blive strammet hvert andet år.

 

I en ændring af byggereglementet er det angivet, at altaner og altangange kan medregnes i bygningens areal med 25% af altanens areal, og i flere tilfælde kan dette betyde, at altanen "hviler i sig selv" og ikke belaster resten af bygningen. Hvis vi kan reducere belastningen yderligere, kan der være mulighed for, at store altaner faktisk kan anvendes til at aflaste resten af bygningen.

 

Du kan læse mere om det her:

Skal altaner medregnes i byggeriets CO2-belastning?
Fyrreparken: Danmarks største DGNB-certificerede renovering (Foto: Christensen Photography)

Vil du vide mere om vores ultra højstyrkebeton?

Så tag kontakt med vores erfarne fagfolk!

Kontakt

FÅ ADGANG TIL VORES SENESTE PROJEKTER OG RESSOURCER - TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV I DAG!