Skip to main content

22.06.2023 - Bæredygtighed i byggeriet

Skal altaner medregnes i byggeriets CO2-belastning?

Skal altaner medregnes i byggeriets CO2-belastning?

Nye krav til bygningers CO2-belastning

 

Fra 1. januar 2023 trådte et helt nyt og konsekvent krav i kraft, nemlig kravet om, at alt nybyggeri skal dokumentere sin klimapåvirkning ved at lave en livscyklusvurdering (LCA). Kravet gælder for nybyggeri over 1.000 m2 og skal sikre en CO2-grænseværdi på under 12 kg CO2eq/m2/år over en levetid på 50 år.

 

De nye klimakrav har længe været på dagsordenen i forbindelse med DGNB-certificering, men i år er det blevet et "knock-out" krav. Det betyder, at hvis kravet ikke opfyldes, vil byggeriet ikke blive godkendt.

 

Selvom bygningsreglementet gør sit for at afklare, hvem kravet gælder for, fra hvornår det gælder, og den planlagte udvikling med det nuværende klimakrav, er det mindre klart, hvad det specifikt gælder for. Et spørgsmål, vi især modtager i lyset af de nye klimakrav, er om altaner skal medregnes i bygningens belastning og areal.

 

Du kan læse mere om klimakravene i bygningsreglementet her.

Hvordan regnes altanerne ind i det nye CO2-krav?

En ændring i bygningsreglementet angiver, at altaner og altangange kan medregnes i bygningens areal med 25% af altanens areal. Dette åbner op for nye muligheder, da altanen i mange tilfælde kan agere som en selvstændig enhed uden at belaste resten af bygningen. Ved at reducere CO2-belastningen yderligere kan store altaner faktisk bidrage til at aflaste resten af bygningen. Vi har potentialet til at skabe en dynamik, hvor altanerne spiller en aktiv rolle i at opretholde bygningens bæredygtighed.

 

Her er et eksempel:

Hvis en af vores altaner i ultra højstyrkebeton (UHPC) har en gennemsnitstykkelse på 80 mm vil den belaste med 105 kg CO2 pr m2 (inkl. beslag og montage). For en 16 m2 altan er det derfor i alt en belastning på 1680 kg CO2. Der er ingen vedligehold på UHPC’en, så regnes der over en periode på 50 år, er den årlige belastning på 33,6 kg CO2. Da 25% af altanen medregnes til bygningens areal er det 4 m2, der kan medregnes og belastningen for altanen set separat er derfor 8,4 kg CO2/m2/år. Det skal ses i forhold til de nuværende belastningskrav for hele bygningen på 12 kg CO2/m2/år.

Gradvis skærpning af grænseværdien frem til 2030

Indfasningen af de skærpede krav vil foregå gradvist, hvor der i slutningen af 2025 vil blive fastsat nye grænseværdier. Det betyder, for eksempel, at grænseværdien for nybyggeri over 1000 m2 kan reduceres til 10,5 CO2/m2/år og justeres nedad løbende hvert andet år. Der vil også blive indført grænseværdier for nybyggeri under 1000 m2 fra 2025.

 

Som kravene strammes, bliver det nødvendigt at reducere vores samlede belastning for at opretholde den nuværende status, hvor altanerne er "neutrale". Derfor er det vigtigt for os hos Hi-Con at kontinuerligt søge nye og innovative løsninger for at opfylde og overgå de stadigt strengere CO2-krav. Et af vores udviklingsprojekter inden for bæredygtighed er arbejdet med at finde løsninger, der kan reducere CO2 belastningen på vores materiale med 30-40%.

 

Vi er sikre på, at de nye klimakrav kan hjælpe med at nedbringe klimaaftrykket i byggebranchen og fremme en mere bæredygtig og klimavenlig sektor i fremtiden. Vi ønsker derfor at være en pålidelig partner i denne grønne omstilling og står klar til at dele vores ekspertise, erfaring og løsninger med jer. Sammen kan vi bidrage til at skabe en bedre og grønnere fremtid, hvor der er fokus på CO2-belastning i byggebranchen og arbejde sammen for at reducere miljøbelastningen så meget som muligt.

Du kan læse mere om vores fokus på bæredygtighed her

Har du flere spørgsmål om det nye CO2-krav?

Så tag kontakt med os her.

Kontakt os

FÅ ADGANG TIL VORES SENESTE PROJEKTER OG RESSOURCER - TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV I DAG!