Skip to main content

Ultra højstyrkebeton

Udforsk potentialerne med UHPC

Potentialeområder

Nye anvendelsesmetoder med ultra højstyrkebeton

Udeophold og kvalitet i fritiden er nu og i fremtiden højt værdsat. Derfor er udnyttelsen af uderum både omkring vore nære boliger, men også på bypladser og i det åbne landskab et vigtigt fokusområde. 

Ultra højstyrkebeton kan anvendes til en lang række produkter, der støtter udeophold i og omkring vores boliger, i det åbne landskab eller på byens pladser. Det kunne eksempelvis være borde, bænke, pullerter, cykelskure, kunstværker eller noget helt andet. Det er kun fantasien, der sætter grænserne for, hvordan du kan anvende UHPC i dit næste projekt. 

Hos Hi-Con står vi klar med vores specialiserede viden indenfor vores materiale CRC i2®, så vi sammen kan nå i mål med dine drømme og visioner. 

Øvrige løsninger i ultra højstyrkebeton

Dyk ned i vores øvrige projekter

Potentialeområder

Potentialeområder for ultra højstyrkebeton

Verden er i konstant forandring, hvilket skaber behov for innovative og tidssvarende løsninger til byggeriet, men også helt nye boformer og bystrukturer.

Her har ultra højstyrkebeton et stort uudnyttet potentiale til at bringe verdens befolkning ind i næste århundrede med sikre, æstetiske og funktionelle huse. Dette kan være alt fra slanke altaner og altangange, smukke trapper, skræddersyende facader, lette mobile boligenheder, nulenergihuse, helt nye byggesystemer og til koncepter for renovering af en ældre boligmasse.
 

Hi-Con har mange års erfaring i at fremstille skræddersyede løsninger i ultra højstyrkebeton til byggebranchen. Vi har stor ekspertise indenfor altan-, trappe-, og facadeløsninger, men vi søger hele tides efter nye anvendelsmetoder af vores materialer. 

Infrastrukturen er under konstant udbygning og tilpasning til nye trafikmønstre og belastninger. Betonens særlige egenskaber er ideelle til løsninger inden for infrastruktur. Hi-Con producerer skræddersyede broer til let trafik, f.eks. gang- og cykelbroer, og har også potentiale inden for f.eks. beklædning i metrosystemer, autoværn, støjværn, kloaksystemer, kaj- og havneanlæg.

Udeophold som kvalitet i fritiden er nu og i fremtiden højt værdsat. Derfor er udnyttelsen af uderum både omkring vore nære boliger, men også på bypladser og i det åbne landskab et vigtigt fokusområde. 

Ultra højstyrkebeton kan anvendes til en lang række produkter, der støtter udeophold i og omkring vores boliger, i det åbne landskab eller på byens pladser:

 • Borde
 • Bænke
 • Pullerter
 • Cykelskure

Ultra højstyrkebeton har et stort potentiale inden for forretningsområdet SAFE. Politisk og kulturel uro, samt utryghed ved fremtidens ekstreme vejrforhold er desværre også en del af fremtidens samfund. Her kan vores skræddersyede løsninger være med til at reducere konsekvenserne for disse forhold. F. eks. i form af kystsikring, sikring af værdibokse, betalingsautomater, terror- og skudsikring mm.

Vi vil gerne bidrage til at løse de globale udfordringer med nytænkning inden for ind-, sol- og bølgeenergi, biogasanlæg, rensningsanlæg og andre energibesparende løsninger. 

Hi-Con har deltaget i flere udviklingsprojekter til energisektoren - bl.a. inden for vind- og bølgeenergi. 

Highlights

Materialets egenskaber

Vores materiale besidder mange egenskaber. Vi har listet de vigtigste for dig nedenfor: 

 

 • Frihed i formbarhed og udtryk            
 • Slankt og minimalistisk design
 • Kræver ingen vedligeholdelse
 • +100 års levetid 
 • Mulighed for storformater
 • Branddimensioneret løsning uden brandmaling
 • Styrke næsten som stålet
 • Mindre kraner til montage
Læs mere om materialet

Materialedokumentation

Vi kender vores betoner - og vi udvikler hele tiden vores materiale, så det er optimalt i forhold til anvendelsen.
 

Vi er specialister i ultra højstyrkebeton (UHPC) og vores beton er Danmarks ældste og bedst dokumenterede ultra højstyrkebeton på markedet. Vi kalder vores generation af betontypen for CRC i2®. Med elementer fra Hi-Con kan du være sikker på, at materialet er gennemtestet og dokumenteret til netop det formål, som elementerne har. 

Kontaktformular

Udfyld kontaktformularen og lad os ringe dig op