Skip to main content

13.02.2023 - Rammer for en bæredygtig udvikling for byggebranchen

Hi-Con er medlem af Rådet for Bæredygtigt Byggeri

Hi-Con er medlem af Rådet for Bæredygtigt Byggeri

Hvad er Rådet for Bæredygtigt Byggeri og DGNB?

 

Rådet for Bæredygtigt Byggeri er en non-profit organisation, der arbejder for en sund og bæredygtig udvikling af byggebranchen med minimal klimapåvirkning. En vigtig del af deres arbejde er varetagelsen af DGNB-certificeringerne.

 

DGNB er en frivillig certificeringsordning, der evaluerer byggeri, bygninger og byområder ud fra 36 kriterier fordelt på 6 hovedområder. De vigtigste områderne omfatter miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet og social kvalitet. Byggeriet rangeres derefter som bronze, sølv, guld eller platin samt har mulighed for at modtage henholdsvis hjerte, diamant og planet som en ekstra udmærkelse.

 

Eksempelvis:

For at opnå en DGNB Platin certificering skal projektet score midst 80% i den samlet vurdering og mindst 65% på hvert af hovedområderne.

 

Udover certificeringerne tilbyder Rådet for Bæredygtigt Byggeri også viden, rådgivning og workshops for at fremme bæredygtighed i byggeriet.

Hvad betyder medlemskabet for os?

Hos Hi-Con er vi bevidste om den store betydning, bæredygtige projekter, materialer og ressourcer har for vores kunder, vores verden og vores fremtid.

Vi har derfor en klar målsætning om at mindske vores miljøpåvirkning under hele processen, og fortsat udfordre og udvikle vores ultra højstyrkebeton (UHPC) til at blive bedre end tidligere. Vi har et bæredygtigt incitament, da vi stræber efter at være mere bæredygtige og aktivt arbejder på at udvikle de elementer og ressourcer, vi bruger i vores daglige arbejde.

Vores medlemskab hos Rådet for Bæredygtigt Byggeri er endnu et skub i den rigtige retning, da det giver Hi-Con mulighed for at opnå mere viden om bæredygtighed og få rådgivning om, hvordan vi kan forbedre os.

Bæredygtighed

Hvordan bidrager vi positivt til udviklingen?

 

Her kan du få konkrete eksempler på, hvordan vores virksomhed og materiale kan bidrage positivt til en sundere udvikling.

  • Vi har en produktspecifik EPD (Environmental Product Declaration), hvilket betyder, at vi kun påvirker byggeriet med den faktiske belastning. Hvis der anvendes en branche-EPD, tilføjes en faktor på 1,1, og ved brug af generiske data anvendes en straf-faktor på 1,3.
  • Når vi vurderes pr. kubikmeter, belaster vi mere end almindelig beton. Men når vi vurderes pr. funktionsenhed - f.eks. en kvadratmeter altan - som det gøres i DGNB, viser vores beregninger, at vi anvender mindre materiale sammenlignet med almindelig beton, da vi bruger slanke elementer. I forhold til stålaltaner viser en undersøgelse at vores konceptaltan udleder 22,8% mindre CO2. 
  • Vi er ressourcebesparende takket være vores slanke elementer.
  • Vores materiale kræver ingen vedligeholdelse.
  • Vi har en meget lang levetid - over 100 år - hvilket eliminerer behovet for udskiftning.
  • Vi anvender typisk et design, der egner sig til adskillelse, hvilket bidrager til den cirkulære økonomi.
  • Derudover bidrager vi på flere andre områder. Vi bruger ingen miljøfarlige stoffer, vi bidrager som regel med arkitektonisk kvalitet, vores konstruktioner er fugt- og brandsikre samt generelt af høj kvalitet. Desuden kan vi ofte designe relativt store altaner til byggerier, hvilket giver en god udendørsoplevelse.

Har du lyst til at vide mere om Rådet for Bæredygtigt Byggeri og DGNB?

Så udfyld formularen og vi kontakter dig til en uforpligtende samtale!