Skip to main content

25.06.2020 - Videncenter

Fiberbeton vs ultra højstyrkebeton

Fiberbeton vs ultra højstyrkebeton

Der kan være mange forskellige grunde til at vælge ultra højstyrkebeton (UHPC) til sit projekt – og siden du er landet på denne side har du sikkert allerede gjort dig dine overvejelser. Men før vi præsenterer nogle af argumenterne for at anvende ultra højstyrkebeton, er der et andet spørgsmål vi er nødt til at adressere: Hvad er ultra højstyrkebeton?

Ultra højstyrkebeton – eller Ultra High Performance Concrete (UHPC) – er en betegnelse, der første gang blev anvendt midt i 90’erne. Hvor der i 70’erne og de tidlige 80’ere havde været meget fokus på højstyrkebeton – hvor trykstyrke blev anset for den væsentligste egenskab – var der efterhånden i midten af 80’erne en erkendelse af, at andre egenskaber end trykstyrken ofte kunne være vigtigere – eksempelvis en rimelig trækstyrke eller en ekstremt god holdbarhed. Det førte til, at der ofte blev anvendt betegnelsen HPC – High Performance Concrete – i stedet for HSC – High Strength Concrete. HPC kunne være specielt sammensat med henblik på specielle krav – fx stor stivhed eller en høj tøjningskapacitet. I 90’erne dækkede betegnelsen HPC efterhånden over et meget bredt spektrum af forskellige betontyper, og derfor blev betegnelsen UHPC taget i anvendelse for at markere en ekstra stærk og sej beton – typisk med trykstyrker over 150 MPa og et fiberindhold der kunne give en sej konstruktion. Og for mere information om hvad der kendetegner en sej konstruktion, har vi beskrevet det nærmere i vores blog.

Hi-Con anvender en special type af ultra højstyrkebeton, nemlig CRC. CRC står for Compact Reinforced Composite og blev udviklet og patenteret i 1986 af Hans Henrik Bache på Aalborg Portland – som verdens første UHPC, længe før man havde tænkt på den betegnelse. CRC har en meget høj trykstyrke – vi har typisk gennemsnitsstyrker omkring 165 MPa i vores produktion – men da styrken ikke er særlig afgørende i de fleste af vores elementer, angiver vi ofte en lavere styrke som vores karakteristiske værdi. Den høje styrke kommer simpelthen af en meget tæt matrice med lav porøsitet, og denne tætte matrice er vigtig for at give os en ekstremt god holdbarhed og dermed levetider over 100 år – selv i havmiljø eller hvor konstruktionerne er udsat for kraftig frost. Vi har desuden et stort indhold af stålfibre i vores materiale, der giver os den ønskede sejhed og betyder, at vi kan anvende tætliggende armering uden at få revner. CRC kan betegnes som både en højstyrkebeton og en fiberbeton, men vi bruger betegnelsen ulta højstyrkebeton for at signalere, at vi udnytter en række andre egenskaber end styrke, og hvor traditionel fiberbeton kun er armeret af fibrene, bruger vi fibre som en ”sekundær” armering. Fibrene skal sikre revnekontrol og de er vigtige for at styre vores nedbøjninger, men vi benytter traditionel armering til at sikre konstruktionernes bæreevne – her er fibrenes bidrag ikke medregnet. Nogle af de egenskaber vi styrer efter – og som kendetegner vores beton - er angivet nedenfor.

 

CRC

Karakteristisk værdi

Trykstyrke fck  (MPa)

110

Fiberbetonklasse (Model code)

Min 5b

Trækstyrke f ct ( MPa)

5

Effektiv klorid indtrængning (m2/s)

5x10-14

E Modul E co ( GPa)

42

 

Det var en længere indledning om hvad UHPC er, eller som vi kalder det, ultra højstyrkebeton. Nu kan vi så vende tilbage til spørgsmålet: Hvorfor ultra højstyrkebeton?

Ultra højstyrkebeton ligner beton og opfører sig som beton, men mht. egenskaber er ultra højstyrkebeton en mellemting mellem stål og beton. I forhold til beton har ultra højstyrkebeton – og i vores tilfælde CRC – en væsentligt højere styrke både i tryk og træk, en større holdbarhed, der betyder at der kan anvendes dæklag på 10-15 mm på armeringen, bedre forankring, en bedre slidfasthed osv. I forhold til stål har CRC en densitet på ca. en tredjedel, en bedre holdbarhed, en væsentlig bedre brandmodstand og der kan udføres mere robuste ”svejsninger”. Det betyder, at er man fuldt tilfreds med en løsning i enten stål eller beton, er der måske ikke noget at hente ved at anvende ultra højstyrkebeton. Men er der noget man er lidt utilfreds med, kan der sagtens være noget at hente ved at overveje ultra højstyrkebeton – eksempelvis ved at gøre sin betonkonstruktion lettere og slankere eller ved at undgå komplicerede samlinger – eller i forhold til at erstatte sin stålkonstruktion med en vedligeholdelsesfri og brandsikker konstruktion i CRC.

Det har været en længere historie, hvor vi har listet en række grunde til at vælge ultra højstyrkebeton, men i sidste ende må vi erkende, at vi ikke kan svare på hvorfor netop DU skal vælge ultra højstyrkebeton. For at hjælpe med det svar er det nødvendigt med oplysninger om dit konkrete projekt, men hvis du kan stille med de oplysninger – og forklare noget om de overvejelser og udfordringer du har – vil vi meget gerne hjælpe dig med at besvare spørgsmålet netop i dit tilfælde.

 

Du kan læse flere af vores mange interessante blogpost lige HER

Vil du vide mere omkring ultra højstyrkebeton?

Udfyld formularen og vi ringer dig op