Skip to main content

10.12.2020 - Renovering med ultra højstyrkebeton

Del II: Bundplader og søjler

Boligselskabet BM i Brønderslev - renovering med nye CRC i2® pladealtaner og søjler

TBH 17 renovating with UHPC II image 00 - 1920px

I vores seneste indlæg startede vi med en mini-serie om renovering med ultra højstyrkebeton. Dette er det andet af de tre indlæg og beskriver nogle af udfordringerne i forbindelse med tilføjelse af altaner ved hjælp af plader og søjler - både normale søjler og L-søjler.

I indlægget gav vi også en generel introduktion til renovering, så den springer vi over denne gang og henviser til det forrige indlæg og hopper i stedet direkte ned i temaet omkring plader og søjler.

 

Forskellige udgangspunkter

De eksisterende forhold varierer fra projekt til projekt: Fra den gamle bygning med begrænset bæreevne og en facade, som ejeren ønsker at bevare, til den nyere bygning med stor strukturel kapacitet, der kræver en komplet æstetisk makeover.

I forbindelse med løsninger med plader og søjler kan mulighederne groft sagt opdeles i tre principper:

 

  • Fritstående lige søjler (her kan placeringen variere)
  • L-søjler (med søjlen stående ved facaden, eller stående frit)
  • Påskruede søjler (fastgjort til facaden, enten hængende ved hver etage, eller understøttet af fundamenter

 

Hvorfor ultra højstyrkebeton?

Ovenstående overvejelser er generelle og fungerer lige så godt til stål, almindelig beton eller træ. Så hvad har ultra højstyrkebeton at tilbyde?

Ultra højstyrkebeton tilbyder holdbarhed, brandmodstand og æstetisk frihed til at forme og designe altanernes udtryk. Men først og fremmest tilbyder ultra højstyrkebeton disse egenskaber i kombination med begrænsede dimensioner - og dermed lave belastninger.

Ved at kombinere den reducerede belastning med søjler i ultra højstyrkebeton og L-søjler er det muligt at holde de lodrette belastninger fra altanerne til den eksisterende bygning til et absolut minimum - og holde vandrette belastninger på et niveau, der kan håndteres.

Det første princip - fritstående lige søjler, gør det muligt at tilføje store udvendige altaner til en bygning uden betydelige lodrette belastninger på den eksisterende struktur - hvilket er illustreret på billedet fra PM i Brønderslev, som du kan finde øverst i dette indlæg. Nedenfor vises billeder af den oprindelige bygning med niche-altaner, der under renoveringen blev omdannet til indendørs rum. Nye altaner i ultra højstyrkebeton blev placeret udenfor, og der blev tilføjet isolering og tynde beklædningsplader for at fuldføre den æstetiske transformation.

TBH 17 renovating with UHPC II image 04 - 1920px

Boligselskabet BM i Brønderslev - original bygning til venstre, udsigt fra de nye CRC i2® altaner til højre. Bemærk, at søjlerne er placeret lidt uden for altanernes centrum for at sikre, at forbindelsen til den gamle bygning belastes så lidt som muligt.

 


Den største fordel ved ultra højstyrkebeton i dette tilfælde er den lave vægt og det slanke design (pladerne er kun 80 til 100 mm med en 110 mm synlig kant som designfunktion), og de få udfordringer, fordi tolerancerne kunne håndteres i samlingerne inde i den nye facade. Søjler og plader i ultra højstyrkebeton kan også anvendes med murstenfacader som vist nedenfor. På grund af det slanke design (60 til 70 mm) var det tilstrækkelidt blot at fjerne 2 lag mursten for at kunne håndtere de konsoller, der blev støbt på stedet til at fastgøre altanerne til den forreste mur.

 

TBH 17 renovating with UHPC II image 05 - 1920px
Vanggården, Aalborg

En anden mulighed er at anvende altaner i ultra højstyrkebeton i kombination med almindelige betonsøjler. 

TBH 17 renovating with UHPC II image 08 - 1920px
Baljuwstraat, Den Helder – CRC i2® altaner og almindelige betonsøjler

Et alternativ til lige søjler er lastbærende L-søjler i ultra højstyrkebeton, der understøtter den lodrette last. Nedenfor et eksempel fra Lunden i Brøndby, hvor en god vandret forankring var mulig:

 

TBH 17 renovating with UHPC II image 02 - 1920Lunden, Brøndby. Øverst til venstre: De originale niche-altaner, nederst til venstre: Hegn er fjernet og afslører de gamle altanplade samt niche, til højre: Nyt system lavet med  L-søjler i CRC i bunden og søjler og altanplader i CRC stablet oven på dem. Altanpladerne i CRC måler blot 60 mm med en 160 mm integreret bjælke foran, der holder det meste af belastningen på søjlesystemet.

 


Det meste af den lodrette belastning overføres til L-søjlerne og ender i nye punktfundamenter, og momentet i L-søjlerne overføres til bygningen gennem beslag som en vandret reaktion - detaljerne er vist nedenfor. Efter montagen er facaden blevet isoleret og et lag af puds blevet tilføjet, hvilket transformerer bygningens udseende og nærmest skjuler L-søjlerne.

I dette tilfælde løste brugen af ​​UHPC udfordringen med brandbeskyttelse med den begrænsede plads til rådighed og holdt dimensioner og dermed belastninger, beslag osv. Inden for rimelige grænser.

De største udfordringer var tolerancer, der kombinerede de identiske præfabrikerede elementer til 305 altaner med de forskellige mål fra de gamle bygninger, som skulle have været meget ens, men som i virkeligheden varierede markant. I denne henseende var de snævre dimensioner af elementerne i ultra højstyrkebeton ikke nogen særlig fordel..

TBH 17 renovating with UHPC II image 03 - 1920pxLunden, Brøndby. Samlingsdetaljer for L-søjlerne før (venstre billede) og efter (øverste højre billede) isolering og gengivelse af facaden. Billedet nederst til højre viser de nye, færdige og lukkede vinterhaver.


Den tredje mulighed er påboltrede søjler, hvorpå altanerne er fastgjort med beslag og stivere. Søjlerne - eller lodrette bjælker - er normalt stålrammer, men kan også laves i ultra højstyrkebeton. De kan enten være skjult inde i et ekstra lag på facaden eller være synlige som eksemplet fra Oslo nedenfor - her med stålrammer og CRC i2®-altaner. Et andet eksempel er Catharina Bridge den Helder.

I dette tilfælde er den største udfordring naturligvis at fastgøre de lodrette bjælkesektioner til den eksisterende væg - når dette er gjort, er resten ret simpelt. Både håndteringstolerancer og at få tilstrækkelig styrke i fastgørelsen er vanskelig, og ultra højstyrkebeton bidrager i dette tilfælde blot med at holde belastningerne på et minimum, når der er behov for en betonplade.

 

TBH 17 renovating with UHPC II image 01 - 1920pxOskar Braatens Gate, Oslo. Arbejdsproces: Her er vi i gang med at åbne facaden og installere beslag (venstre), et nærbillede af beslag på plads (øverst til højre) og den færdige facade med CRC i2®-altaner (nederst til højre). Beslagene er i dette tilfælde fastgjort til det eksisterende betondæk inde i væggen.

 


Opsummering af renovering del II:
Med betonplader og søjler i ultra højstyrkebeton er det muligt at montere altaner i forskellige størrelser på ældre bygninger på forskellige måder, og især på grund af de tynde dimensioner og lave vægt. De snævre dimensioner er dog også den største udfordring i håndteringen af tolerancer på bygningerne - så selv med ultra højstyrkebeton kræver renoveringsprojekter en grundig planlægning, omhyggelig udførelse og tæt samarbejde i projektteamet.

Vil du se del III af renovering med ultra højstyrkebeton, kan du klikke her

You want to read more blogposts about UHPC?

Check out our blog on:
https://hi-con.blog/