Favoritter

Renovering på Kalvebodbrygge

Nyheder

04.14.2020

Selvbærende facader med træstruktur til Kalvebod Brygge

Når DSB's gamle godsterminal på Kalvebod Brygge omdannes til en hip kontorejendom, bliver det med facader i højstyrkebeton på ejendommens gavle. Hi-Con A/S, der er specialister i at producere skræddersyede elementer i højstyrkebeton, får for alvor lov til at bringe deres ekspertise i spil, når de skal producere knap 1300 m2 selvbærende facadeelementer med træstruktur, som matcher ejendommens eksisterende udtryk. 

 

SELVBÆRENDE FACADER OG TRÆSTRUKTUR

Højstyrkebeton er et unikt materiale, hvis egenskaber gør det muligt for Hi-Con at producere elementer, der lever op til det eksisterende udtryk. Materialet er særdeles velegnet til renoveringsprojekter, hvor der stilles krav til både elementernes designmæssige udtryk samt belastning på bygningen.

De 70 isolerede og selvbærende facadeelementer med træstruktur skal fremstå i det originale udtryk med afmærkninger fra forskallingsbrædder. Facadeelementernes træstruktur er nøje udvalgt for at mat-che de samme 120 mm let afhøvlede planker, som er benyttet på det originale fundament. Derudover indfarves facaderne med en varm lysegrå farve for at opnå bygningens oprindelige grå nuance.

 

  
Eksempel på en træimiteret overflade på Strandingsmuseet i Thorsminde

 

Facadeelementerne består af en 40 mm tynd forplade, der er forberedt med isolering på bagsiden og måler over 7 meter i højden. Ved hjælp af integrerede bæreribber er facadeelementerne selvbærende til fundament og fastgøres kun vandret på simple beslag på dækket. Dermed tilfører elementerne ikke byg-ningen yderligere belastning. De integrerede bæreribber fungerer ydermere som bæring af fire altaner og én ligeløbstrappe i højstyrkebeton.


3D illustration af den vestlige gavl på den kommende kontorbygning samt detaljebilleder af facadepladen, hvor alta-nerne er monteret.

 

TRAPPER OG ALTANER

Udover de cirka 1300 m2 facader, leverer Hi-Con fire styks 18-meter lange altaner samt en ligeløbstrappe, der samlet spænder over 24 meter. Altanerne monteres med bolte i indstøbte gevindhuller, der er forbe-redt i facadens bærende ribber, mens trappen er delvist understøttet af søjler og delvist fastgjort på facaden. Således føres lasten også her til terræn og mindsker belastningen på bygningen.

 

Renderingen af Vilhelm Lauritzen Arkitekter, illustrerer slutresultatet af renoveringen af  DSB’s tidligere godsterminal.

 

 

Projektdetaljer

Byggeår: Igangværende byggeri 2019-2020

Arkitekter: Vilhelm Lauritzen Architects 

Ingeniør: Erik Pedersen Rådgivende Ingeniører

Bygherre: Genesta 

 

 

Kontakt os for mere information omkring projektet

Michael Uhrenholt
Project Development Manager