Favoritter

Patinering af beton

Patinering af beton 

 

Hi-Cons produkter er unikke betonmaterialer, der som almindelig beton og andre naturmaterialer må forventes at variere i tekstur og farve. Netop denne variation er en stor æstetisk styrke og bidrager til et levende og varieret udtryk. 

Betonen patinerer med tiden og ændrer derfor udseende. Det er en del af betonens æstetiske udtryk. Patinering berører kun de yderste millimeter af betonen og har derfor ingen konstruktive eller holdbarhedsmæssige konsekvenser, men er alene en æstetisk faktor.

Hi-Cons betontyper vil også patineres, men typisk mindre og langsommere end almindelige betontyper. Du kan læse mere om de forskellige typer af patina for beton generelt herunder.

Erosion

Overflader udsat for vejr og vind eroderes / forvitres med tiden. Beton eroderes primært gennem en cyklus af frost og tø samtidig med, at kalk udvaskes. 

Resultatet er, at betonens cementpasta (hærdet cement og vand) fjernes, mens tilslaget af sand og sten bliver mere synlige i betonoverfladen. Overfladen bliver derfor ru, grovere og mere porøs og ofte også mørkere. Den øgede porøsitet er samtidig med til at accelerere de to andre typer af patinering: Tilsmudsning og begroning.

Tilsmudsning af beton

Så længe betonoverfladen er tæt og glat (cementpastaen er intakt) vil partikler som sod mv. aflejres synligt på overfladen, men vil også lettere vaskes af, når det regner. 

Når overfladen er eroderet, åbnes der for adgang til små luftporer, smårevner etc. Smuds hæfter derfor bedre på overfladen og vaskes også ind i revner og porer, når det regner. Det må forventes, at en betonoverflade med tiden vil være vanskeligere at holde helt ren.

Begroning

Begroninger er plantevækster, som med tiden kan finde fodfæste på bl.a. betonoverflader. Begroninger kræver sollys, vand og næringsstoffer som alle andre planter. Når betonoverflader udsættes for disse faktorer, vil der komme begroninger efter nogle år.

Der vil typisk gå nogle år, før den første begroning viser sig. Det skyldes, at vandet i betonen er stærkt basisk og derfor forhindrer plantevækst. Efterhånden sænkes ph-værdien, fordi porevæsken i betonen reagerer med CO2 fra luften. Når ph-værdien er tilstrækkelig lav kan alger, mosser, lav og andre planter slå rod på overfladen.

Kalkudfældninger

Kalkudfældninger kan forekomme i alle former for beton i en periode efter støbning. På betonen ses kalkudfældninger oftest som et hvidt slør, der midlertidigt farver betonen lysere. Kalkudfældninger er ikke skadelige for betonen og forsvinder typisk af sig selv efter 1-2 år, når betonen udsættes for vind og vejr. Kalkudfældninger er alene en æstetisk udfordring.

Når betonen er ung er overfladen mest porøs og derfor vil calciumhydroxyd i betonen tæt på overfladen reagere i en kemisk proces og danne kalk (calciumkarbonat). I princippet kan den kemiske proces fortsætte, men efter noget tid vil udfældningen blokeres af calciumcarbonat i betonens porer og processen standser. Det kan tage mellem 1-2 år.

For at minimere kalkudfældninger opbevares CRC® -elementer til anvendelse indendørs også indendørs frem til levering.

 

Vil du vide mere om patinering af beton?

Bendt Kjær Aarup
Group Material Development Manager